Välkommen till oss. Vi hjälper ett antal utvalda klienter per år som vill nå en bättre hälsa genom att komma till botten med orsaken till ohälsa.

 

Att minska läkemedelsanvändningen är ett självändamål eftersom läkemedel har biverkningar. I vissa fall är medicinering nödvändig men för många kan användningen reduceras.

Exempel på ohälsa där mer än mediciner ska övervägas: 

 • Alkoholbegär
 • Artros
 • Droger
 • Infektioner
 • Migrän
 • Sura uppstötningar
 • Sömnproblematik
 • Utbrändhet
 • Övervikt
 • Allergier
 • Diabetes
 • Hjärt-kärl problematik
 • medicinberoende
 • Sockersug
 • Svamp
 • Trög mage
 • Viss depression
 • Många fler tillstånd