Välkommen till Antipharma

Antipharma hjälper utvalda klienter att förstå ohälsa

Antipharma verkar för att:

Minska omotiverad läkemedelsanvändning.
Minska bieffekter av nödvändig medicinering.
Analysera data och diagnoser.
Få ner onödiga sjukskrivningar (ex förkylningar och måndagssjuka.)
Vara din detektiv.
Vi sammanfattar och förklarar vad litteraturen visar. (Utöver den läkemedelsgrundade litteraturen).

Exempel på områden:
• Allergi. Ett komplext område.
• Alkoholbegär. Om man inte har abstinens vill man då förtära?
• Acne. Antibiotika enda utvägen?
• ALS. amyotrophic lateral sclerosis  (länk) Vad
kommer först? Mutationerna eller de faktorer som skapar dessa?
• Artros. Finns en mängd olika varianter. NSAID och kortisonpreparat reverserar inte
processen.
• Astma. En sjukdom som kan ha många orsaker och lösningar.
• Bechterews sjukdom. (Ankyloserande spondylit). Vården har ingen lösning.
• Droger. Att försöka utsätta dessa.
• Infektioner. Ärenden kan vara ytterst komplexa. Akut infektion får endast vården behandla.
• Feber och kronisk feber. 8 Alvedon per dygn? Det är inte lösningen.
• Inflammation. NSAID och kortisonpreparat leder till bieffekter.
• Migrän. Många varianter. Komplext.
• Sura uppstötningar. Har sällan sin lösning via medicinering.
• Sömnproblematik. Ofta komplicerat och kräver mer än mediciner.
• Utbrändhet. Med rätt verktyg ökar tröskeln.
• Övervikt. Du kanske testat det mesta. Men vad hjälper det om kemin inte fungerar? Den
stympkirurgi som idag är vanlig ser Antipharma som kvacksalveri och grov misshandel.
• KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Komplext.
• Diabetes. Finns aktivitet av insulin? Diabetes är komplext.
• Hjärta-kärl problematik. Arytmi och högt blodtryck är de vanligaste.
• Medicinberoende. Bensodiazepiner, opiater, antidepressiva, glukokortikosteroider mm.
• Sarkoidos. Det tvistas om orsaken. Infektion, autoimmunitet eller båda?
• Sockersug. Svårt och komplext.
• Svamp. Ses ofta vid låg aktivitet i immunförsvaret.
• Trög/lös mage.
• Depression. Att vara nere efter livskriser är normalt.
• Trötthet. Komplext, men inte alltid.
• Cancersjukdom. Kan medicinsk biverkan reduceras? Det vimlar av information gällande
cancer. En del kan verka bra men kommer förmodligen inte att lösa situationen. Vårdens
botande behandling utgörs främst av att skära, bränna och förgifta. Kan man inte skära bort
problemet så bränner man och sen tillämpas förgiftning. Oftast lite av varje. Om du lever
efter fem år anses du botad i statistiken? Det som idag erbjuds är även immunterapi. Det
kan låta bra med ordet immunterapi jmf med ”cut, burn and poisson”. Immunterapi är ibland
en direkt dödande behandling.

När en allvarlig diagnos presenteras resulterar det i rädsla. Om en större olycka händer sätts
det in särskilda kris-team vilket inte händer lika ofta hos läkaren. Det är mycket bra att ha
med sig en person som är rationell. Man ska ge sig tiden att tänka när man är rationell och
inte emotionell. Annars är det lätt att kombinationen av rädsla och auktoritet tar en på vägar
som senare önskas otagna.

Antipharma har kunnande om alternativa metoder och kan presentera dessa. Fältet ändras
ständigt. Om du har en bra onkolog kommer denne att bistå dig med behandlingsmetoder
förutsatt att de kan påvisas ha en vetenskaplig effekt eller sannolikt ha potential att fungera.

• Autoimmunitet. Ett av de svåraste områdena. Komplext och krävande.
• Muskelvärk. Finns många orsaker.
• Psykisk ohälsa. Definitiva utlåtanden gällande komplexa hälsotillstånd är graverande.
Individer underkastade ett pseudovetenskapligt symtomatiskt medicinskt program är mer av
en regel än undantag. Långvarig sjukdom skapar ofta en identitet hos individen. Vi kräver att
du är i sällskap av en person som du litar på och som inte lider av någon form av psykisk
ohälsa.

• Sköldkörtelbesvär. Hela spannet av åkommor. Orsak-verkan.
• Crohn, ulcerös kolit mm. Området är komplext. Vi har sett olika typer av autoimmunitet
där följdproblem orsakats av medicinering.
• Graviditet. Havandeskapet och optimal näringsstatus. Förlossning och minskad risk för
rupturer. Att lyckas bli gravid. Att minska risken för avstötning. Näring och medicin efter
förlossning. Vilka vaccinationer är nödvändiga eller finns det alternativ?

• PCOS. Leder till ökat testosteron hos kvinnor.
• Impotens. Orsak-verkan.
• Lågt testosteron. Orsak-verkan.
• Prostatabesvär. Vården har en uppsjö preparat för ändamålet. Värdelösa.
• ME/fibromyalgi. Vanligare och vanligare. Ett intensivt forskningsområde.
• Veganism, vegetarianism. Inducerar brister som över tid leder till omfattande
hälsoproblem.
• Ömma bröst. Ska det verkligen vara så?
• Ödem. Komplext.
• Växtvärk. Aj aj.
• KOL. Går det att bromsa processen? Reversera eller stanna upp?
• Vaccinationsbiverkan? När det inte går som det var tänkt:
Sveriges Radio del 1 

Sveriges Radio del 2
Komplext område som all autoimmunitet.
• Vaccinationsinformation. Vi informerar om risker och eventuella alternativ. Påstådda
fördelar med vaccination. Vad definierar beprövad och vad definierar erfarenhet?
• Ätstörningar. Vi ser gärna att du är i sällskap av en person som inte har ett laddat
förhållande till mat.
• Demens, glömska, minne. Komplext och svårt område. Du som är drabbad har med dig en
person som är frisk.
• Informationsanalys. Att lära sig att granska information utan att använda källor. Direkt
bevisföring baserad på kausalitet. Indirekt bevisföring (indicier). Hur man arbetar runt
kognitiv dissonans för att se bortom emotionell indoktrinering. Att definiera ingående
komponenter och att vara konsekvent. Vi tittar på verkligheten även utanför medicin och
dess ”sanningar”. Denna utbildning har en omfattande kostnad.
• Urinvägsinfektion. Återkommande eller enstaka händelse. Det händer att vården förskriver
licensantibiotika som fluorokinoloner vid ”uvi”.
• Bensår. Exempelvis vid diabetes. Nästa är amputering. Måste det vara så?
• Hemokromatos. Ett komplext ämne. En del myter att avliva.
• Gikt. Intressant åkomma. Inte helt enkelt.

• Förkylningar. Hur de kan minskas. Kan man nå en förkylningsfrekvens om 0/år ? Vad beror
de av? Har du ett företag med utgifter relaterade till förkylningar?
• Corona. Orsak-verkan kedjor bakom lukt-smakbortfall. Går det att rehabilitera långtids
effekter av covid? Mekanismer bakom induktion av sjukdom. Komplext område.

• Ångest. Många orsaker. Ska sällan behandlas med mediciner.
• Om ett område inte står med är det inte samma som att vi glömt det. Det finns många
områden.