Om Antipharma

Antipharma har akademisk och empirisk kompetens inom biokemi, läkemedel, nutrition och kost.
En del av oss är doktorer till skillnad mot de flesta läkare du träffar inom vården.
Ett omfattande detektivarbete att hitta orsaken bakom ohälsa kräver kompetens på en betydligt djupare nivå än vad man generellt hittar hos de som fullgjort läkarprogrammet.
Antipharma kompletterar vården och skall inte ses som ”alternativ medicin”.