Ansökan

Vi arbetar med ett visst antal klienter som vi följer över tid. Det står dig fritt att skicka in en ansökan.

I ansökan ska du förklara vad du önskar och varför vi ska ta oss an ditt ärende. Vi har fullständig sekretess.
Kraven på de klienter vi antar är höga då vi inte kan arbeta med individer som inte är motiverade.
Vi har en viss Robin Hood verksamhet där vi tar emot mindre välbeställda, men motiverade, personer i mån av tid.