Välkommen till Antipharma old

Antipharma
Att minska läkemedelsanvändningen är ett självändamål eftersom läkemedel har biverkningar. I
vissa fall är medicinering nödvändigt men för många kan användningen reduceras genom att göra
förändringar i kost, nutrition, motion mm.
Exempel på ohälsa där mer än mediciner ska övervägas:
Övervikt
Sömnproblematik
Sockersug, alkoholbegär, droger och medicinberoende.
Allergier
Diabetes
Trög mage
Utbrändhet
Viss depression
Migrän
Infektioner
Svamp
Sura uppstötningar
Autoimmuna sjukdomar.
Hjärt-kärl problematik
Artros

Sjukvårdens lösning på ohälsa består ofta av en medicin eller fler. I vissa fall remitteras patienter
till en dietist, kiropraktor osv. Ibland räcker inte det utan det krävs mer.
Att i detalj förstå vad ett läkemedel gör i just din kropp är svårt. Hur ett flertal läkemedel
interagerar i din kropp vet ingen. Här saknas studier. Man ”känner ” sig fram från vårdens sida. Det
resulterar i biverkningar vilka ”behandlas” med ännu mer medicinering.
Antipharma vet vägen till att optimera din kropps förutsättningar till att läka sig själv. Vilket då har
som resultat att medicineringen kan reduceras eller i bästa fall tas bort helt.
Antipharma förkastar inte medicin eller vårdapparaten. Vi är ett komplement till vården.
Vi är inte heller kompromissade i likhet med triangeln läkare, myndigheter och läkemedelsindustri:
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2dbf8/1518435509241/RiR_201
6_9_LAKEM_ANPASSAD.pdf
”Ungefär hälften av utredarna har uppgett att de har nuvarande eller tidigare intressen i företag som
berörs av Läkemedelsverkets verksamhet. Av de utredare som lämnat myndigheten har ungefär
hälften tagit anställning hos ett läkemedelsföretag ”
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/sakra-och-effektivalakemedel—
hur-hanterar-staten-lakemedelsindustrins-inflytande.html
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/riksrevisionens-rapport-om-sakraoch-
effektiva_H401SoU12
”Riksrevisionen tycker att Läkemedelsverket har prioriterat ner sitt arbete med
läkemedelssäkerhet. Det innebär att de testresultat som läkemedelsindustrin lyfter fram
och publicerar får stort inflytande. ”
https://www.dn.se/nyheter/sverige/lakemedelsindustrin-sponsrar-varden-med-over-700-miljoner/
”Förra året betalade läkemedelsindustrin ut 750 miljoner kronor till svensk sjukvård och enskilda
läkare. Det gör att professor Gert Helgesson oroas över att forskare kan hamna i beroendeställning
till läkemedelsföretagen. ”
Study Suggests Medical Errors Now Third Leading Cause of Death
in the U.S.
https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/study_suggests_medical_errors_now_third_
leading_cause_of_death_in_the_us
Our prescription drugs kill us in large numbers.
Gøtzsche PC.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355584